Stavebné lešenie.

Bude pre plochu cca 300 m2 čo by malo postačovať na práce pre rodinné domy.

Prenájom sa bude realizovať z montážou vyškoleného tímu ,alebo bez montáže.

Mini bager.

Pre zemné a výkopové práce ako výkop základových pásov pre RD, inžinierske siete, výkop trativodu, bazénov, plotu, záhradkárske práce ako výkop jám pre výsadbu stromov, sťahovanie zeminy, úprava terénu a iné.

Prenájom bude na minimálne 1 deň zo zaškolením .Čas školenia cca 1 hodina.

Alebo prenájom zo strojníkom kde sa účtuje hodinovka.

Pre informácie o prenájme nás kontaktujte na 0948 537 599.