Elektroinštalácia /hrubá+kompletáž/

Elektroinštalácia rodinného domu 100 m2 od 1500 eur

1-izbový byt kompletnej elektroinštalácie od 650 eur

2-izbový byt kompletnej elektroinštalácie od 900 eur

3-izbový byt kompletnej elektroinštalácie od 1200 eur

4-izbový byt kompletnej elektroinštalácie od 1400 eur

Prípojka pre rodinný dom od 180 eur

Bytové jadro od 300 eur

Revízie od 100 eur

RD bleskozvod-strecha od 150 eur/1 zvod /s materiálom/

Búracie práce

Odstránenie priečok pórobetón  7,30 EUR /m2

Odstránenie priečok 100  tehla  12 EUR /m2

Odstránenie priečok 150  tehla  18 EUR /m2

Zmena otvoru v priečke do 150 tehla  22 EUR/bm

Zmena otvoru v stene nad 150 tehla  44 EUR/bm

Demontáž priečok železobetón 25 EUR  /m2

Vyrezanie priečky do 100  panel  50 EUR / bm

Vyrezanie priečky do 150  panel  70 EUR / bm

Odstránenie omietky jadrovej (na nosné murivo) 5,50 EUR /m2

Osekanie obkladov 5 EUR /m2

Osekanie dlažby 6 EUR /m2

Brúsenie podlahy 8 EUR/m2

Odstránenie starej farby 3,30 EUR /m2

Odstránenie tapiet 2,80 EUR /m2

Demontáž šrubovanej zárubne 12 EUR/ks

Demontáž oceľovej zárubne nezaliate v betóne 18 EUR/ks

 Vysekanie oceľovej zárubne zaliatej v betóne 50  EUR/ks    

Vybúranie kúpeľne (jadra)  150  EUR 

     Odstránenie podláh pvc, koberec, plávajúce podlahy, tatranský obklad  od 1,50 EUR m2

Sekacie práce ( sekacím kladivom )  20 EUR / hod.

Demontáž, montáž radiátora 15 EUR /ks

Demontáž WC 14 EUR/ks

Demontáž umývadla 13 EUR/ks

Demontáž vane 22 EUR/ks

Demontáž okien 5 EUR/bm


Zásobovanie + presun staveniskových hmôt + 2 až 10% z celku/podľa zákazky/


Vynosenie stavebného materiálu a sanity od výťahu                     25 EUR / t. 

    Vynosenie stavebného materiálu a sanity 1. poschodie             30 EUR/ t. 

     Vynosenie stavebného materiálu a sanity 2. poschodie            50 EUR / t. 

     Vynosenie stavebného materiálu a sanity 3. poschodie           75 EUR / t. 
        Vynosenie stavebného materiálu a sanity 4. poschodie          100 EUR/ t. 
        Vynosenie stavebného materiálu a sanity 5. poschodie          120 EUR/ t. 

         Vynosenie stavebného materiálu a sanity 6. poschodie          150 EUR / t.  

       Vynosenie stavebného materiálu a sanity 7.poschodie           175 EUR/ t. 

         Vynosenie stavebného materiálu a sanity 8. poschodie           200 EUR / t. 

        Vynosenie stavebného materiálu a sanity 9. poschodie            225 EUR / t. 

  Vynosenie stavebného materiálu a sanity 10. poschodie               250 EUR / t. 

Vynosenie stavebného materiálu a sanity 11. poschodie                275 EUR / t. 

Vynosenie stavebného materiálu a sanity 12. poschodie               300 EUR / t.

Vynosenie stavebného materiálu a sanity 13. poschodie               325 EUR / t. 

                                                                            Doprava 0,60 EUR/km (minimálne 20 EUR)
   Likvidácia odpadu t. dohoda
Nezameratelné práce  15 EUR/ hod./os.
Príplatky stavba lešenia
   Lešenie ľahké do pracovnej výšky 2 – 2,50m  1 EUR/m2
 Lešenie ťažké do pacovnej výšky 2,50 – 3m  2 EUR/m2
Lešenie ťažké do pracovnej výšky nad 3m  5 EUR/m2

Murárske práce

  Kopanie  ručne  15 EUR / hod./os.

Kopanie  strojne  35 EUR / hod.  

 Murovanie Ytong , Poroterm 50- 75 mm 10 EUR/ m2

 Murovanie Ytong , Poroterm 100- 150 mm 11 EUR /m2

        Murovanie  pálené tehly   13 EUR/m2

Kotvenie priečok 1,5 EUR /1mb

Väzba priečok 4 EUR/ 1mb 

Zhotovenie rohov okrem 90  10 EUR /1mb

Zhotovenie vymurovanie ostenia  1,6 EUR/1mb

Nosné murivo Ytong, Porotherm 300mm  31,5 EUR /m3

Nosné murivo Ytong ,Porotherm 400mm  30 EUR /m3

Nosné murivo Ytong ,Porotherm 450mm  28 EUR/ m3

Vymurovanie klenby  40 EUR/ ks

Šalovanie venca  2,50 EUR/bm

Debnenie prekladov 9 EUR/ bm

Železiarske práce z oceľových prútov  292 EUR/t.

Armovanie (kari) 0,45 EUR/kg

Osadenie keramických prekladov  4 EUR/ks

Montáž keramického stropu (Nosníky)  3,7 EUR/bm

Osadenie vložiek keramického stropu 8,3 EUR /m2

Podstojkovanie stropných konštrukcií  6,6 EUR/ks

Zhotovenie betónového schodiska  833 EUR/ks

Osadenie oceľových zárubní  26 EUR/ks

Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 1cm  5  EUR/m2

Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 2cm  8,50 EUR/m2

Vyrovnávanie stien a stropov nad 2cm 12  EUR/m2

Vyrovnávanie podláh ( betónový poter )  6  EUR/ vrece

Sieťkovanie panelových spojov  2  EUR/ bm

Stierkovanie stien   6  EUR/m2

Stierkovanie stropov  8  EUR/m2

Obmurovanie ( zvodu zrážkovej vody a teplovodné potrubie )  50  EUR/ks

Vymurovka sklobetón ( sklenené tvárnice )  3  EUR/ks

Osadenie podomietkových rohových líšt  1,50 EUR/bm

                                Cementový špric ( stena ) 3  EUR/m2

Cementový špric ( strop )  4  EUR/m2

Omietka hrubovrstvá ( špric, jadro+ štuk) steny do 30 mm 11 EUR /m2

Omietka hrubovrstvá príplatok za každých 10 mm nad 2 EUR/ m2

Omietka tenkovrstvá ( lep+sieť+ štuk) 9 EUR/ m2

 Zakladanie z DT tvárnic 15 EUR/m2

Betonáž DT tvárnic 40 EUR/m3

    Sieťkovanie 3,50 EUR/ m2

Penetrácia stien 0,50 EUR /m2

Adhézny mostík 1 EUR/m2

Špalety ( otvory, výklenky okolo okien a dverí ) vyrovnávanie  6,50 EUR/bm

Špalety ( otvory, výklenky okolo okien a dverí ) finálna úprava  6,50 EUR/bm

Štuková omietka stien 5,00 EUR /m2

Štuková omietka stropov 6,00 EUR/ m2

Uloženie živničných izolácií (IPA) 2,50 EUR/ m2

Vyspravenie rýh po el. a vodároch 15, 00 EUR / hod.

Murovanie police 35 EUR /bm

Osadenie WC combi 20 EUR/ ks

Osadenie GEBERIT 38  EUR/ ks

Osadenie umývadla 20 EUR /ks

Podmurovanie vane od 43  EUR/ ks

Podmurovanie vaničky od 20 EUR /ks

Obmurovanie  geberitu od 50 EUR /ks

Osadenie sprchového kúta od 80  EUR /ks

Osadenie vane od 36  EUR /ks

Osadenie vaničky 25 EUR/ ks

Betónovanie základových pásov  od   30 EUR/ m3

Betónovanie venca od  30 EUR/ m3

Debnenie stien základových pásov (montáž) 10  EUR /m2

Debnenie stien základových pásov (demontáž) 2,50 EUR/ m2

Vyliatie vrchnej betónovej deky  od 35 EUR /m3

Vyliatie základovej dosky  od 7 EUR /m2

Geotextília 1,50 EUR/ m2

Zámková dlažba

Pokládka zámkovej dlažby/podla zložitosti ukladania,kombinácie, hrúbky a vzoru./

V cene je zameranie,stiahnutie lôžka, položenie,zavybrovanie a vyšpárovanie.

od 11-15 EUR/m2

Vyhotovenie hrubého podkladu do 30 cm

/navozenie,vyrovnanie,zvybrovanie/

od 7 EUR/m2

Vyhotovenie hrubého podkladu do 50 cm

/navozenie,vyrovnanie,zvybrovanie/

od 9 EUR/m2

Pokládka parkových obrubníkov

/vymeranie,navozenie,zhutnenie podkladového materiálu,osadenie do betónu/

6 EUR/bm

Pokládka cestných obrubníkov

/vymeranie,navozenie,zhutnenie podkladového materiálu,osadenie do betónu/

9 EUR/bm

Zhutnenie podkladu 1 EUR/m2

Pokládka dlažby do betónu/miesto obrubníkov/ 5 EUR/bm

Pokládka minipalisád výška 30 cm 1,50 EUR/kus

Pokládka palisád výška 60,90,120 cm 4 – 5 – 6  EUR/kus

Osadenie odvodňovacieho žľabu  9 EUR/bm

Rezanie dlažby/závisí od hrúbky a zložitosti/ 2,30-3,30 EUR/bm

Zemné práce manuálne 24 -40 EUR/m3

Strojový výkop 35 EUR/hod. +1,00 € km

Zateplenie

Fasáda komplet -polystyrén 21  EUR/m2

Fasáda komplet-nobasil  25 EUR/m2

Zapracovanie bleskozvodu do chráničky /pod fasádu/ 1 EUR/bm

Sieťkovanie+stierka 7 EUR/m2

Sieťkovanie  4 EUR/m2

Osadenie rohových líšt 1,50 EUR/bm

Špalety /výstupky okolo okien a dverí/ 6,50 EUR/bm

Farba /štruktúra,omietka/ 7  EUR/m2

Polystyrén /lepenie,kotvenie,brúsenie/ 7 EUR/m2

Nobasil /lepenie,kotvenie,brúsenie,mliečenie/ 11 EUR/m2

Penetrácia pred lepením 0,50 EUR/m2

Penetrácia fasádna 0,50 EUR/m2

Zhotovenie vystúpených ostení okien 20 mm x 120 mm 8 EUR/bm

Príplatok za vyrovnanie fasády 2,60 EUR/m2

Príplatky stavba lešenia
   Lešenie ľahké do pracovnej výšky 2 – 2,5m  1 EUR/m2
 Lešenie ťažké do pacovnej výšky 2,5 – 3m  2 EUR/m2
Lešenie ťažké do pracovnej výšky nad 3m  5 EUR/m2
  Doprava 0,50 EUR/km (minimálne 20 EUR)
   Likvidácia odpadu t. dohoda
Nezameratelné práce  15 EUR/ hod./os.

Zateplenie na komplet zvýhodnené

Obklady a dlažby POPIS PRÁC

OBKLADY A DLAŽBY

Vyrovnanie stien pod obklad do 1 cm 5 EUR /m2

Čistenie podlahy pred pokládkou 1,50EUR/m2

Jadrová omietka pod obklad 3,30 EUR /m2

Dlažba 30*30 až 49*49 cm 15 EUR /m2

Dlažba menej ako 30*30 cm 18 EUR /m2

Dlažba menej ako 20*20 cm 20 EUR /m2

Obkladačky 15 EUR /m2

Obkladačky menej ako 20*20 cm 18 EUR /m2

Obkladačky menej ako 15*15 cm 20 EUR /m2

Veľkoformátová dlažba a obklad 50 cm a viac 25 EUR/m2

Príplatok za položenie diagonálne +30%/m2

Príplatok za položenie bez škár 3,00 EUR /m2

Príplatok za položenie do šikminy 3 EUR /m2

Mozaika  25 EUR /m2

Tehličkový obklad 25 EUR /m2

Mozaika pás v obkladoch  15 EUR /bm

Obklad ostenie 15 EUR /bm

Prírodný a umelý kameň-obklad 23 EUR /m2

Prírodný a umelý kameň-podlaha 28 EUR /m2

Štiepaný kameň stena  40 EUR /m2

Štiepaný kameň podlaha  45 EUR /m2

Vykruženie otvoru do obkladu 3 EUR /ks

Rezanie dľažby a obkladu diamantovým kotúčom 2 EUR /bm

Lepenie dekoru 5 EUR/bm

Lepenie ozdobných-listel,bombát 5 EUR /bm

Rezanie a lepenie soklov 5 EUR /bm

Lepenie originál soklov  3 EUR /bm

Montáž rohových líšt 4 EUR /bm

Brúsenie obkladu na vonkajšie JOLLY rohy 45 13 EUR /bm

Montáž – sklenené tvárnice/sklobetón/+špára 6 EUR/ks

Penetrácia podlahy pred vyrovnaním 1 EUR /m2

Penetrácia pod obklad,dlažbu 0,50 EUR/m2

Adhézny mostík 1 EUR/m2

Vyrovnanie podlahy-samonivelačný poter 3,30 EUR /m2

Podlepovanie obklad/dlažba +20% /m2

Hydroizolácia tekutá 5 EUR /m2

Silikónovanie 1 EUR /bm

Izoláčná páska 3 EUR /bm

Montáž zrkadla 25 EUR /ks

Zamurovanie umývacieho pultu+obklad 1 umývadlo od 119 EUR /ks

Zamurovanie umývacieho pultu+obklad 2 umývadlo od 159 EUR /ks

Fugovanie/pri pokládke je v cene/ 3 EUR /m2

Obklad schodu jednoduchý 15 EUR /bm

Obklad schodu atypický 22 EUR /bm

Montáž batérie stojankova 6 EUR/ks

Montáž batérie nástená  8 EUR / ks

Montáž sprchovej batérie od 15 EUR / ks

Obklad na stenu Vaspo 15 EUR /m2

Sádrokartón POPIS PRÁC

SADROKARTÓN

Strop rovný závesný 15 EUR /m2

Strop podkrovie 19 EUR /m2

Strop s odskokmi 25 EUR /m2

Pomocná konštrukcia závesných podhladou 1 EUR /m2

Priečky bez izolácie  9 EUR /m2

Pevné steny lepené priamo na podklad rovný 5,50 EUR /m2

Predsadená stena 15 EUR /m2

Uloženie izolácie do 20 cm (1 vrstva) 1,50 EUR /m2

Osadenie parozábrany 0,50 EUR /m2

Osadenie strešných schodov 70 EUR /ks

Dvojstranný kastlík 8 EUR /bm

Trojstranný kastlík 9 EUR /bm

Vyrezanie otvoru pre svietidlá od 2 EUR /ks

Lištovanie rohu 2,50 EUR /bm

Zhotovenie klenby 60 EUR /ks

Obklad strešného okna 30 EUR /ks

Obklad stĺpa 15 EUR /bm 

Osadenie zárubne 30 EUR /ks 

Polička 25 EUR/bm

 

Montážne práce POPIS PRÁC

MONTÁŽNE PRÁCE

Montáž laminátovej podlahy 5 EUR /m2

Montáž vinylovej podlahy lepená 8 EUR/m2

Montáž vinylovej podlahy click 6 EUR/m2

Čistenie podlahy pred pokládkou 1,50 EUR/ m2

Pokládka izolácie 0,30 EUR /m2

Montáž soklových líšt 3 EUR /m2

Montáž obložkovej zárubne 40 EUR /ks

Montáž prechodových líšt 4 EUR /bm

Montáž vstavanej skrine rovná  50 EUR /bm

Montáž vstavanej skrine rohová  70 EUR /bm

Montáž kuchynskej linky /v krabici/ 50 EUR /bm

Montáž kuchynskej linky /zložené skrinky/ 30 EUR/bm

Úprava pracovnej dosky 10 EUR/rez

Zámkový spoj dosky 10 EUR/kus

Montáž tesniacej lišty 2,50 EUR/bm

Otvor do dosky 10 EUR/kus

Montáž parapetov 5,30 EUR/bm

 

Elektroinštalácia POPIS PRÁC

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

Drážkovanie do panelu 9 EUR /bm

Drážkovanie do tehly 4,40 EUR /bm

Drážkovanie do porobetónu 1,50 EUR /bm

Drážkovanie do tehly 4,40 EUR /bm

Osadenie inšt. krabice do tehly pod omietku 6 EUR /ks

Osadenie inšt. krabice do betónu pod omietku 9 EUR/ks

Osadenie inšt. krabice do porobetónu pod omietku 2 EUR /ks

Osadenie inšt. krabice do SDK  1,50 EUR /ks

Zapojenie svorkovnice v inšt. krabici 7 EUR /ks

Montáž zásuvky a zapojenie 3,50 EUR /ks

Montáž a zapojenie vypínača 2,50 EUR/ks

Montáž anténnej zásuvky a zapojenie 3,50 EUR /ks

Montáž a zapojenie dátovej zásuvky 3,50 EUR /ks

Montáž / demontáž starej skrinky s ističmi do 15 ističov 80 EUR /ks

Montáž / demontáž starej skrinky s ističmi nad 16 ističov 120 EUR /ks

Osadenie ističovej skrinky na omietku  15 EUR /ks

Osadenie ističovej skrinky do omietky  30 EUR /ks

Montáž a zapojenie ističa 1F 3 EUR /ks

Montáž a zapojenie ističa 3F 5 EUR /ks

Montáž a zapojenie prúdového chrániča  7 EUR /ks

Montáž a zapojenie zvončeka do ističovej skrinky  3 EUR /ks

Montáž PVC lišty 1,60 EUR /bm

Káblovanie  0,70 EUR /bm

Káblovanie dutinkami  1 EUR /bm

Montáž vodiča / zemnenie stupačky  1 EUR /bm

Vykrúženie otvoru do SDK pre svetlo / ventilátor  2,00 EUR /ks

Zapojenie podhľadového svetla  3 EUR/ks

Montáž a zapojenie stenového ventilátora 7,50 EUR /ks

Montáž a zapojenie stropného ventilátora 11 EUR/ks

Montáž a zapojenie nástenného svetla 10 EUR/ks

Montáž a zapojenie stropného svetla 15 EUR /ks

Montáž a zapojenie LED pas 5 EUR/bm

Zapojenie digestora 10 EUR/ks

Zapojenie bytového telefónu  5,50 EUR /ks 

Montáž a zapojenie pohybového snímača 9 EUR /ks

Demontáž svietidla 2 EUR /ks

Zapojenie spotrebičov 20 EUR /ks

Montáž a zapojenie zásuvky 400v 7 EUR/ks

Hrubé vysprávky drážok omietkou  2 EUR /bm

Ostatné práce, ktoré nie je možné naceniť 15 EUR/h. / osoba

Doprava 0,50 EUR/km (minialne 20 EUR)

Maliarske práce POPIS PRÁC

MALIARSKE PRÁCE

Oškrábanie starej farby od 3,30 EUR /m2

Penetrácia 0,50 EUR /m2

Náter klasickými bytovými farbami dve vrstvy (biela)  1,50 EUR /m2

Náter klasickými bytovými farbami dve vrstvy (farebná)  1,80 EUR /m2

Každý ďalší náter 0,50 EUR /m2

Drsný podklad +20% /m2

Stierkovanie stropu  8 EUR /m2

Stierkovanie steny  6 EUR /m2

Náter zárubní  20 EUR /ks

Náter radiátorov  20 EUR /ks

Náter radiátorov liatinový /1 rebro/  2,50 EUR /ks

Náter rúr do priemeru 10cm 1,50 EUR/bm

Olejový náter sokla + 1 základ latexový  4 EUR/m2

Syntetický náter  1 zákadový 2 EUR /m2

Syntetický náter 2 emailový 2,50 EUR /m2

Polystyrénové lišty 3 EUR/bm

Prípravné práce a vysprávky 15 EUR /osoba / h.

Potrebujete naše služby? Ozvite sa.

Ceny sú informatívne .

V prípade potreby komplexnej cenovej ponuky nám napíšte alebo zavolajte. Ceny pri väčších prácach s % zľavou. NIE SME PLATCAMI DPH!